Arşiv  listEM  Yardım  Yazışma

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

 

Editör
 Mehmet Gümüş

Kim ki EM Hakkında Bir Şeyler Öğrenmek İster...

ENGLISH

Türkiye'de EM

Yerli Bölümler

Yabancı Bölümler

Örgütler

Topluluklar

 

Yöneylem Araştırması

Simülasyon

Ergonomi

Kalite

Üretim Planlaması ve Envanter Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

Proje Yönetimi

Warehousing and Materials Handling

"Endüstri mühendisliği nedir?" ve "Endüstri mühendisleri ne yapar?" sorularının kısa ve standart cevaplarını vermek oldukça zor. Verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek ortak gayeleri doğrultusunda, Endüstri mühendislerinin çalıştığı alanlar ve spesifik iş tanımları, epey geniş bir perspektife sahiptir. Aslında bu gerçek, EM'yi diğer mühendisliklerden ayıran önemli bir özellik olarak da kabul edilmektedir. 

"Learn about IE" linki ile konuyla alakalı daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Occupational Outlook Handbook'daki bilgiler de, biraz standart olmakla beraber, işinize yarayabilir. Benzeri bilgiler için tıklayın

Bütün bunlar bir yana, ODTÜ-EM bölümünden Prof. Nesim Erkip'in yazısını ve Prof. Çağlar Güven'in yazısını okumadan geçmeyin deriz! 

EM Tarihçesinden Seçmeler 
1800'lu yılların sonunda, Endüstri Mühendisliğinin babası olarak da bilinen Frederick W. Taylor, işçilerin verimliğini artırmaya yönelik çalışmalarına başlıyor, 1911 yılında bu çalışmaların eseri olarak The Principles of Scientific Management (İngilizcesi/Türkçesi) ortaya çıkıyordu. Bu eserden derlenen özet yazıyı okumak için tıklayın

Taylor'ın biyografisi de ilginizi çekebilir. Ayrıca, Scientific Management'ı da içeren History of Business ve School of Business sayfalarında ilginizi çekecek çok fazla şey bulabilirsiniz.

1900'lü yılların başlarında, Taylor'ın çalışmalarına paralel olarak Frank ve Lillian Gilberth çifti, iş ortamlarında insan faktörünün önemini ortaya koyan İş ve Zaman Etüdü çalışmalarıyla ön plana çıkıyorlardı. Gilberth'lerin biyografileri ve çalışmaları hakkındaki bilgiler için tıklayın

1930'larda başlayan çalışmalarıyla Walter A. Shewhart ("Father of Statistical Quality Control"), İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonyasında kaliteyi artırıcı çalışmalarıyla W. Edwards Deming, bugünün Endüstri Mühendisliği öncüleri arasında yerlerini almışlardır. 

Daha fazlasına ilgi duyanlar için Deming ve onun "Systems of Profound Knowledge"'ı.

EM tarihçesinden ilginç ve az bilinen bazı gerçekleri de bu linkten okuyabilirsiniz.

Japonya demişken, Toyota'nın "Ultimate Production System" de ilginizi çekebilir.

Sistem yaklaşımıyla ilgili iyi bir kaynak için de, Joël de Rosnay'in The MACROSCOPE: A New World Scientific System'ı. 

EM Örgütleri

MMO - Makina Mühendisleri Odası
IIE - The Institute of Industrial Engineers

Ayrıca;
Türkiye'deki Endüstri Mühendisliği Bölümleri ve Kontenjanları
Yurtdışındaki Endüstri Mühendisliği Bölümleri

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 
Problemleri, matematik diliyle ifade edip çözüm üretme bilimidir. İlk kullanan İngilizlerdir (2. Dünya Savaşı sırası, 1941'de askeri amaçlı "Operations Research Section" kurulmuştur). Günümüzde ise her alanda karşılaşılan karmaşık problemler için kullanılmakta. 
Yöneylem Araştırması (YA) Tarihi
J.E Beasley tarafından hazırlanan "YA Tarihi" altı devrede incelenmiş: 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 ve sonrası. YA'nın savaşın bir parçası olarak gelişmeye başladığını göz ardı etmeyen bu yazıyı ilginç bulacaksınız.
http://www.ms.ic.ac.uk/jeb/or/intro.php (iki pencere boyu aşağıda başlıyor.)

Metodu: En az ya da en çok (para, zaman, işgücü, vb.) elde etmek istediğiniz bir amaç fonksiyonu, kısıtlar (malzeme, kapasite, vb.) göz önüne alınarak çözülür. 
Tanımla ilgili bir de link: What is Operations Research? 
OR World - Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bu projenin amacı web ortamında Yöneylem Araştırması ve İşletme Bilimi öğrenmek ve öğretmek; bir göz atın. 

Yazılımlar
Modelinizi kurduktan sonra kendi programınızı yazabileceğiniz gibi (zor bir iştir), şu paket programları da tercih edebilirsiniz:

CPLEX: Özellikle "integer programming" ile uğraşanlar çok kullanır.
Lindo: Küçük doğrusal programlar için uygun. Lindo Cor.'ın web sitesinde "free trial version" bulmanız mümkün.
Lingo: Lindo Cor.'ın diğer bir paket programı. Daha çok tercih edilir, daha esnektir, bunun da "free trial version"ı var.
Excel Solver: Microsoft ürünü, MS Excel'i açıyorsunuz, "tools" menüsünden "addins", sonra da "Solver"ı tıklıyorsunuz.
GAMS: Bu aslında optimizasyon programı değil, modelinizi kurup daha sonra o tip bir programı (örnek: OSL, MINOS, Cplex) çağırabildiğiniz türden yapısı var.
MATLAB: Matlab'ın iyi olan yanı yardımcı/ek programlar yazabilmeniz (GAMS'de de bunu sınırlı biçimde yapabilirsiniz). Optimizasyon modülünden doğrusal/doğrusal olmayan fonksiyonları çağırabilirsiniz. Dezavantajı, "interger programming" fonksiyonunun olmaması.

Hangisi en uygunu? O biraz da size kalmış. Erişebildiklerinizden hangisi kolayınıza geliyorsa… 
Başka yazılımlar bulmak da mümkün (AMPL, What's Best! vb).

Örgüt ve Topluluklar
YAD - Yöneylem Araştırması Derneği (Operations Research Society of Turkey)
EURO - The Association of European Operational Research Societies
INFORMS - Institute for Operations Research and the Management Sciences
CORS - Canadian Operational Research Society
OR Society - Operational Rsearch Society (UK)

Ek Olarak
Michael Trick's Operations Research Page
Michael Trick, Carnegie Mellon üniversitesinde OR profesörü. Epey bir eskiden "internette OR ile ilgili kapsamlı bir site yok, ben önayak olayım" deyip işe koyulmuş. Şu anda bu web sitesi INFORMS sayfasına taşınmış durumda. İlgilenenler için güzel bir kaynak.

INFORMS sitesinden Fortcoming papers of Operations Research, ve bir de aramalar icin veritabanı.

Kitap Önerisi
“Operations Research Applications and Algorithms” 
by W.L. Winston Duxbury Press; ISBN: 0534520200; Third edition; 1997

"An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making" by D. Anderson, D. Sweeney, and T. Williams; West Publishing; ISBN 0-314-09687-6

SİMÜLASYON

Varsayın bir problemin çözümü için modelinizi kurdunuz, ama modelinizin sonuçlarından emin olamıyorsunuz. "Tamam, ben modeli hayata geçireyim, sistemi kurayım, daha sonra sonuçlara göre modeli değiştiririm, ya da yenisini kurarım" tarzı çok masraflı (para, zaman, vb) olacağı için, önce modelinizi (bilgisayarda) simülasyona sokup gözlemlemek her zaman tercih edilir. Hemen her alanda simülasyon yapmak mümkün.

Yazılımlar
Bu iş için gelişmiş paket programlar vardır (kendi programınızı yazmanız da mümkün):
ARENA: Animasyonu da içeren tüm simülasyon fonksiyonlarını bir modelde toplayabildiğiniz esnek, grafiksel özelliklerini rahatça kullanabildiğiniz bir paket program. Birçok değişik uygulama (malzeme akışı, taşıma, vs) için uygun. SIMAN programlama dilini de kullanabilirsiniz. 
Simul8: "Business simulation software for enterprise-wide use in business, government, education, and any organization that handles flows of orders, people, transactions or products."
AweSim: Daha çok üretim hatları için kullanılıyor. GM'de kullanıldıktan sonra popülaritesi artmış.
Simsci/Sim4me: Bunu ben de yeni duydum. Aslına bakarsanız, matematiksel paket program üreten diğer firmaların da piyasaya sürdüğü diğer simülasyon paket programları olabilir. Yukarıdaki ilk üç, en çok bilinenler. MATLAB'i da simülasyon için kullabilirsiniz. 

Simülasyon paket programları hakkında yapılan bir araştırma için tıklanyın.

Örgüt ve Topluluklar
SCM: The Society for Computer Simulation
TOMACS: Transactions on Modeling and Computer Simulation

Kitap Önerisi
“Simulation Modeling and Analysis”  by A.M Law and W.D. Kelton
McGraw-Hill; ISBN: 0070592926; Third edition; 2000

ÜRETİM PLANLAMASI ve ENVANTER YÖNETİMİ

Neyi ne zaman üretmeli, ne kadar envanter stoklamalı, malzeme akışı ve müşteri taleplerine göre üretim hattını nasıl çizelgelemeli gibi konuları kapsar. Tedarik zinciri yönetimi ve lojistiği (müşteri ve tedarikçi ile oluşan etkişimleri) göz önüne alır. 
İmalat biçiminin saptanması bu etkişimler için önemlidir. Örnek üretim felsefe/sistemleri: 
Yalın İmalat: Üretim sistemlerinin her alanında, değişik formlardaki israfı sürekli biçimde azaltmayı, mevcut sistemi daha basit ama etkin kılmayı amaçlar. Japonların üretim tekniklerini (daha doğrusu Toyata Üretim Sistemi'ni) referans alır. 
Seri Üretim: ürün çeşitliliği azdır ve büyük miktarlarda üretim yapılır 
Esnek İmalat: Ürün çeşitliliğine (zenginliğine) olanak sağlar, küçük miktarlar halinde üretim yapılır 
Tam Zamanında Üretim: Adı üzerinde, üretim stok tutmadan tam zamanında yapılır. 

Bu alanlarda kullanılan terimler ve açıklamaları ile ilgileniyorsanız size iki link: 
- Operations Management terms (pdf formatında)
- Glossary of Inventory and Materials Management Definitions

Terimlerin Türkçeleri (ve çoğunun açıklamaları) için, hazırlanmakta olan Endüstri Mühendisliği Ansiklopedik Sozlüğü'nü kullanmanızı tavsiye ederiz.

Yazılımlar
Bu alandaki yazılımlar genelde ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) paket programları içerisinde yer alır. ERP ile ilgili ek bilgileri Tedarik Zinciri ve Logistik başlığı altında bulabilirsiniz. 
ERP paket programlarının kullanılmadığı yerlerde MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) ve MPS (Ana Üretim Çizelgelemesi) yazılımlarını oluşturmak mümkün. Bunun için değişik programlama dilleri kullanılabilir (Delphi, C++, Visual Basic, vs). MS Excel de küçük çaptaki projeler için uygun.

Örgüt ve Topluluklar
APICS - The Educational Society for Resource Management
POMS - The Production and Operations Management Society
NAPM - National Association of Purchasing Management

Ek Olarak
APICS tarafından hazırlanan Magazin
Production and Operations Management (POM) ile alakalı linklerin listesi

Kitap Önerisi
"Production and Operations Analysis" by S. Nahmias
McGraw-Hill; ISBN: 0772312653; Fourth Edition; 2001

"Inventory Management and Production Planning and Scheduling"
by E. Silver, D. Pyke and R. Peterson; John Wiley & Sons;
ISBN: 0-471-11947-4, Third Edition, 1998

"Foundations of Inventory Management"
by P. Zipkin; McGraw-Hill; ISBN: 0-256-11379-3; 2000

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ve LOJİSTİK

Tedarik zinciri, bir ürünün tasarım aşamasından son müşterinin eline ulaşıncaya kadar geçireceği (gerekli olan) tüm aşamaları kapsar. Lojistik de, bu aşamalardan dağıtım, envanter yönetimi ve ambar yönetimi üzerine yoğunlaşır. 

Bu konularda ListEM'de gerçekleşen paylaşım sonucu oluşan bir yazı: Lojistik ve Endüstri Mühendisliği.

Yazılımlar
Tedarik zincirleri için genelde ERP paket programları kullanılır. Bu programlar SAP ve ORACLE gibi bu işte uzmanlaşmış firmalardan temin edilebileceği gibi firma içi çalışanları tarafından da hazırlanması mümkün (özellikle küçük firmaların seçimi bu yöndedir). 
Bu konularda sistEM'de yer alan iki yazı:
1. mySAP.com Workplace ve SAP BBP (2.0B) Uygulaması
2. Türkiye'de SAP Gerçeği

ERP ve CRM uzerine bir "bilgi paylaşım sitesi" (Türkçe)
ERP ile ilgili Erol Hocamızdan bir link: The ABC's of ERP

Örgüt ve Topluluklar
UTIKAD - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği http://www.utikad.org.tr
CLM - Counsil of Logistics Management (lojistik makaleleri üzerine tarama yapmanız mümkün).
IWAL - International Warehouse Logistics Association (buradan lojistik tanımı, glossary of terms, current issues & trends bulmanız mümkün).
IOLT - The Institute of Logistics and Transport (burada "what is logistics" and "what is transport" a cevaplar var)
SAPICS – The Educational Society for Supply Chain, Manufacture and Logistics in South Africa
LSCMS -Logistics & Supply Chain Management Society - Singapore

Ek Olarak
SCMR - Supply Chain Management Review (buradan bazı vaka calışmalarını bulmanız mümkün)
About Logistics & Supply Chain - linkler, makaleler ve tedarik zinciri ile ilgilenenler için diğer kaynakları bulabilirsiniz.
Benzeri, ama daha az etkili bir link için tıklayın.

Kitap Önerisi
"Business Logistics Management" by R.H. Ballou 
Perentice-Hall; ISBN: 0137956592; Fouth Edition; 1999 

"Quantitative Models for Supply Chain Management" by S. Tayur, R. Ganeshan, and M. J. Magazine, Kluwer; ISBN: 0792383443; First edition, 1998

"Modeling the Supply Chain" by Shapiro, J.; Duxbury, 2001 

"Supply Chain Management: Strategy Planning and Operation" by Chopra, S., Meindl, P.; Prentice Hall, 2001 

"Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software and Case Studies" 
by Hartmut Stadler, Christoph Kilger (eds); Springer-Verlag; ISBN 3-540-67682-1; 2000 

UTIKAD kitapları: "Lojistik Yönetimi" ve "Uluslararası Taşımacılık Yönetimi"
Link: http://www.utikad.org.tr/kitap.htm

"Designing and Managing the Supply Chain : Concepts, Strategies, and Cases" 
by David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi, Irwin/McGraw-Hill; ISBN: 0072357568; 1999 

KALİTE KONTROL ve KALİTE YÖNETİMİ

Tahminim; bu terimlere oldukça aşinasınızdır. Hemem hemen her firmanın bir kalite kontrol bölümü vardır, kalite standartları vardır, oldukça aktif bir Kalite Derneği vardır vs. Kalite Derneği sitesinden detaylı bilgi almanız mümkün. Ayrıca bu alandaki terim ve açıklamar için Endüstri Mühendisliği Ansiklopedik Sözlüğü'nü kullanmanızı tavsiye ederiz.

Örgüt ve Topluluklar
KalDer - Türkiye Kalite Derneği
EFQM - European Foundation for Quality Management
ASQ - American Society for Quality
APQC - American Productivity & Quality Center
QFDI - Quality Function Deployment Institute
ISSSP- International Society of Six Sigma Professionals (ücretsiz üye olabilirsiniz)

Ek Olarak
Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili (Türkçe) bilgileri bulabileceğiniz iki link:
   http://www.netas.com.tr/netas_t/about_t.php 
   http://www.kageme.itu.edu.tr/icerik/html/giris.htm

"Quality control tools" sitesinden kontrol grafikleri ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İNSAN FAKTÖRLERI (ERGONOMİ)

Reklamlarda bol bol duyarsınız: "Çok ergonomik!". Ergonomik araba, ergonomik koltuk, ergonomik mutfak… ile anlatılmak istenen o ürünün kullanışlılığıdır. İnsan ile kullanılan nesne/araç arasında bir bütünlük/uyum çalışmalarının yapıldığı bilim dalıdır. Bunun için insanın fiziksel ve duyumsal yapısını iyi bilmek gerekir.

Ergonomi ile ilgili sitelerin sınıflandırılmış bir listesine bu köprüden ulaşabilirsiniz.

PROJE YÖNETİMİ 
Bu konu aslında, Yöneylem Araştırması ya da Üretim Planlama konularında çizelgeleme ile ilgilenmiş kişilerin çok zorlanmadan üstesinden gelebileceği bir iş. Genellikle MBA programlarında ders olarak okutulur. Bu derslerin web siteleri vardır, oralardan spesifik konuları bile bulmanız mümkün. 
Mesela, proje yönetimi dersi veren birisinin konular halinde sunduğu dokümanlar (sayfanın altına doğru)

CRM, PERT ve GANTT
metotlarını anlatan bir sayfa. 

"Elements of Project Management, The Gantt Chart, CPM/PERT and POM" ile ilgili bilgiler sunan bir web sitesi

Örneklerle proje yönetimi, sayfanın altında ilginizi çekebilecek linkler var. 

CRM ve PERT'i içeren proje yönetimi presentasyonu

Yazılımlar 
Bu işi yapmak için gelişmiş yazılımlar vardır, işin teorisi de çok zor olmadığı için, kullanımı oldukça kolaydır. Bunlara (sıkça kullanılan) iki örnek:

MS Project: Microsft'un el atmadığı konu yok gibi, proje yönetiminde de söz sahibi olmuş. 
Primavera: Oldukça yaygın ve kullanması rahat. 

İllaki bir paket programa gerek yok, biraz zaman ayırarak Excel'i kullanmak da mümkün (Makrolar-Visual Basic ile desteklenmesi gerekir). 
Excel (ve daha değişik) örnek programlar bulabileceğiniz bir site. Bu verilen site, proje yönetimiyle ilgilenen bir öğretim görevlisine ait, buradan daha fazla kaynak da edinmek mümkün. 

Yukarıdakilerin dışında, "Free web-based project management software" tarzında yazılımlar bulmanız ve ücretsiz kullanmanız da mümkün. Bunun için bu web sitesine bir göz atın. 
Benzeri bir site, "Directory of Project Management Software

Örgüt ve Topluluklar 
PMI- Project Management Institute Proje yönetimi sertifikası da sunan bir kuruluş. Bu sertifika için yaklaşık 100 sayfalık, tanım ve testleri de içeren bir kitap var. Bir ara internetten download edilebiliyordu, hala var mıdır bilemiyorum. 
ASAPM - American Society for the Advancment of Project Management 
AACE - Association for the Advancement of Computing in Education 

Kitap Önerisi 
Yıllara göre CPM ve PERT üzerine yayınlanmış kitaplar

WAREHOUSING AND MATERIALS HANDLING

Bu konuları Lojistik ve Envater Yönetimi'ne dahil etmek çok yanlış olmazdı. Ambar yönetimi ve fabrika içi malzeme akışı (fabrika içi lojistik) üzerine bu alt başlık oluşturulmuş.

Örgüt ve Topluluklar
WERC - Warehousing Education and Research Council
WERCSheet - Free Newsletter Issues from 2000 and 2001, at the bottom of the page. See also free publications on.
WM - Warehouing Management

Ek Olarak
Warehousing Questions & Answers
MMH - Modern Materials Handling

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler